Kjøpsvilkår

Kjøpsvilkår og leveringsbetingelser

Ved bestilling av varer fra Canes AS’ nettside er det viktig at all leveringsinformasjon blir korrekt utfylt for å unngå feilleveringer. Det er viktig å fylle inn riktig mobilnummer på deres kontaktperson på det aktuelle leveringssted, slik at våres transportør har mulighet til å få tak i noen på «Byggeplassen» for levering. Ekstra kjørekostnad vil bli belastet dersom vi ikke får levert varene.

Normalt vil en ordre med levering på Østlandet, bestilt før kl 1500 på en ukedag, bli levert neste virkedag.  Ved forsendelser til andre deler av landet kan en regne med levering 2-3 virkedager etter bestilling. Fraktkostnaden vil være avhengig av fraktmåte og størrelse/vekt på forsendelsen.

Vi bruker også en del av emballasjen som produktene kommer i fra våre leverandører. Dette for å kunne minimere bruken av innpakning, og heller gjenbruke emballasjen produktene blir levert i. Dette gjør at tekst på esker nødvendigvis ikke stemmer overens med innholdet.  Innholdet er selvsagt i henhold til din bestilling. Vi håper at du har forståelse for at vi ønsker å gjøre det vi kan for å bli enda mer miljøvennlige.

Våre salgs- og leveringsbetingelser følger Felles salgs- og leveringsbetingelser for VA/VVS og kuldebransjen

Tilleggsbetingelser utover FL-VA/VVS/KULDE 2023:

Til punkt 13.1
Lider den leverte varen av en mangel (konstruksjons-, produksjons- eller materialmangel) – jf pkt 12 – kan Kjøper kreve av Selger: a) omkostningsfri omlevering/utbedring av varen. b) dekning av de direkte utskiftningsomkostningene. Med direkte utskiftningsomkostninger utover gravearbeider, nødvendige bygningsmessige arbeider m.v. forstås vederlag til fagarbeider / lærling / hjelper etter medgått tid basert på en timepris til fagarbeider stor kr 800 eks. mva (pr 01.01.2023). Timepris for lærling/hjelper settes til kr 600,-. Ved større reklamasjonsarbeider avtales særskilt oppgjør.

Til punkt 14
Returgebyr for lagerførte varer, som returneres i ubeskadiget stand og i originalemballasje, belastes kjøper med 15 % + returfrakt.