Canes AS - Godkjent Miljøfyrtårn

Canes AS - Godkjent Miljøfyrtårn


Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Canes AS ønsker å bygge en meningsfull merkevare som møter forbrukerens forventninger til etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet. Canes AS , som godkjent Miljøfyrtårn, viser at vi driver en fremtidsrettet virksomhet, og etterlever viktige verdier i samfunnet.