Canes flytter til Eikringen 13 i Drammen

Canes flytter til Eikringen 13 i Drammen


Canes flytter lager og plukklager tirsdag 16. februar 2021. Ny adresse er Eikringen 13, 3036 Drammen.

Av smittevernhensyn kan vi dessverre ikke ha kunder inn på selve plukklageret. Vi tilbyr derfor levering av varer til kunder som venter utenfor plukklageret. Det vil ikke lenger være mulig å plukke varer på lageret i Gjellebekkstubben 10 i Lier.

Åpningstider på det nye lageret er alle hverdager fra 08:00 til 16:00.

Ønsker du kontakt med lageret i Drammen: 
Erlend Rath: 91 70 78 35/ erlend@canes.no 
Robert Erlandsson: 45 24 36 79/ robert@canes.no