Unngå reklamasjoner grunnet støy i bygg av massivtre

Unngå reklamasjoner grunnet støy i bygg av massivtre


Klager på støy og sjenerende lyd i nye boligprosjekter i massivtre er blitt et velkjent problem for mange utbyggere. Med Canes på laget kan du sikre optimal lydisolering i kombinasjon med gulvvarme på en smidig, effektiv og økonomisk måte.  

Med et grønnere fokus i verden, har massivtre seilet opp som et stadig mer aktuelt alternativ for utbyggere her til lands. Massivtre har både miljøvennlige fordeler, gir vesentlig kortere byggetid og har solide egenskaper. Massivtre har raskt blitt en favoritt både blant arkitekter, entreprenører, utbyggere og miljøbevisste boligkjøpere. 

Men bransjen opplever også en stor økning i klager grunnet støy og sjenerende lyd blant annet fra de som har kjøpt dyre leiligheter bygget med massivtrekonstruksjoner. Dårlig lydisolering dukker derfor stadig opp i klage- og reklamasjonssaker. Dette har Canes funnet gode og varige løsninger på.   

Pionér på løsninger for lydisolering

– Canes har lenge jobbet fokusert på lydisolering i alle typer konstruksjoner, forteller Sondre Try Aagesen. Han er salgsansvarlig hos Canes og brenner for gode akustiske løsninger i kombinasjon med vannbåren gulvvarme.  

– Vi i Canes er pionérer på utvikling av lydisoleringsløsninger i Norge. Allerede i 1999 begynte vi å tilby det norske markedet trinnlydsmatter i kombinasjon med gulvvarme. Siden den gangen har vi utviklet løsninger for alle typer byggeprosjekter, inkludert massivtreprosjekter, forteller Try Aagesen.

Samarbeid med ekspert på akustikk

I 2019 gjorde Canes en omfattende undersøkelse av løsninger for massivtredekker i samarbeid med Anders Buen fra Brekke & Strand Akustikk. Intensjonen var å rangere de ulike løsningene, fra dårlig til anbefalt. Både Try Aagensen fra Canes og Buen fra Brekke & Strand fant stor verdi i samarbeidet.
– Vi utførte statistisk analyse av tilgjengelig lyddata for 290 KL-trekonstruksjoner for etasjeskiller av massivtre. I tillegg ble det gjort en rekke egne målinger av dynamisk stivhet og trinnlydsforbedringer både i lab og i felt. Riktignok har vi lang og bred erfaring med massivtre, men dette prosjektet har gitt både oss og Canes verdifull dokumentasjon på hvilke løsninger som faktisk fungerer, forteller Anders Buen.

Canes rådfører seg ofte med Brekke og Strand Akustikk når det gjelder lydløsninger og disse testene var ingen unntak. Dette samarbeidet har gjort at Canes har tilegnet seg mye verdifull kunnskap som igjen kommer deres kunder til gode.

Massivtre og lyddemping i miljøfokus

Testresultatet viser at de anbefalte løsningene for utbyggere som baserer seg på massivtrekonstruksjoner er Aprobo DB-serien og Rockwool trinnlydsplater. 
– Her har vi også solid miljødokumentasjon, deriblant EPD (Environmental Product Declaration), A20 deklarasjon (BREEAM NOR), EcoProduct og produkter listet i Svanemerkets Husproduktportal for materialprodusenter. Vi er som bedrift opptatt av å bidra til det grønne skiftet i byggenæringen og har derfor stort fokus på miljødokumentasjon på produktene vi leverer, forteller Sondre.

Best i kombinasjon med vannbåren varme

For utbyggere som skal sette opp bygg over 1000 m2, ligger det et krav om å benytte energifleksible varmekilder. Slike varmekilder innebærer på denne type prosjekter i praksis alltid et vannbårent system
– En stor fordel med våre trinnlydsløsninger i massivtrekonstruksjoner er at de dekker de ulike lydkravene som er satt, samt at de inkluderer vannbåren gulvvarme. Dette gir også stor fleksibilitet, da våre løsninger passer alle typer prosjekter, det være seg leilighetsbygg, offentlige bygg eller forretningsbygg. Vi har til og med benyttet disse løsningene i alt fra låver til hundehus, ler Sondre.

Smidige løsninger, god på pris

  At testresultatene gir kvalifiserte anbefalinger, er én ting. Men det er mange andre fordeler med å velge Canes’ løsninger rundt lydisolering og massivtrekonstruksjoner
– Kostnadsbildet på våre løsninger for gulv som tilfredsstiller ulike lydkrav i massivtrebygg, er svært gode. Sett i forhold til andre alternative løsninger som enten er overdrevet og kostnadsdrivende, eller helt motsatt og ikke nødvendigvis gode nok. Våre løsninger gir raskere montering og færre operasjoner, noe som igjen gir utbyggere enklere logistikk og dermed bedre og mer kostnadseffektiv fremdrift, avslutter Sondre Try Aagesen. 

Alle Canes’ trinnlydsgulv leveres i henhold til NS8175 Standard Norge sine lydanbefalinger, som er minstekrav til lydkrav satt av myndighetene i Norge.
 

Les mer om våre løsninger i brosjyren Canes Komfortgulv - løsninger for alle krav (pdf.)