Grønn oppgradering på City Nord

Grønn oppgradering på City Nord


En oppgradering av klimaanlegget ved kjøpesenteret City Nord ble anledning til en utskiftning av vannbehandlingssystemet. Valget falt på miljøvennlige løsninger fra ADEY. Det har det driftsansvarlige selskapet ved senteret, Multi Kulde AS, ikke angret på. 

Varme- og kjøleanlegget på kjøpesenteret City Nord er, med sine kilometervis av rør og ledninger, den største klimainstallasjonen i Bodø. Fagfolkene i selskapet Multi Kulde sørger for sikker drift av klimaanlegget på hele kjøpesenteret. I forbindelse med oppgradering av systemene på kjøpesenteret nylig, oppstod en kompleks teknisk utfordring. To ulike glykoler var blitt fylt på og mikset sammen i anlegget. Prosjektleder Stein-Egil Helskog i Multi Kulde AS i Bodø fikk i oppdrag å sette anlegget tilbake i driftssikker stand.
- Det som møtte oss var risikoen for å få koagulering av glykolene, som som ville forhindre flow i systemet. To ulike typer glykol i mengder på 6000 og 9000 liter var blandet med hverandre i kjølesystemet. Løsningen var å tappe av glykolene og få renset systemet samt montering av delstrøms magnetfilter , før det ble fylt på med ferdigblandet glykol, sier Helskog.

​Bedre energiutnyttelse

Etter at MultiKulde fikk tappet ut de to feilblandede glykolene, ble anlegget renset, påmontert magnetiske rensefiltre og fylt på med glykol. Produktene ble levert av Canes AS.
Produktene vi har benyttet for rensing av kjøle- og varmesystemer på City Nord kjøpesenter har fungert utmerket. Til rensingen brukte vi MC5 Cleaner og MC10 Biocide fra Adey i kombinasjon med magnetfilter fra samme produsent. Filteret henter ut kilovis med avfall. Store mengder partikler løsnet og ble fanget opp i magnetfilteret og i et grovfilter. Vi brukte også en vibrator fra ADEY til bruk på vekslere og radiatorer. Resultatet var en bedre flow i systemet og ikke minst bedre utnyttelse av energikilder i varmeanlegget ved at det forbruker mindre energi, og dermed slipper ut mindre CO2, forteller Helskog.

​CO2-besparelser

Multi Kulde AS i Bodø gikk flere runder for å finne produkter som ville svare til forventningene og utfordringene som møtte dem på City Nord.
- Valget falt på ADEY da vi gjennom våre samarbeidspartner over flere år, Daikin Norge, fikk kontakt med Ove Gudding hos Canes. Valget er ikke noe vi har angret  på og vi håper det blir større fokus på viktigheten av å ha kontroll på væskekvaliteten i kjøle- og varmesystemer. For vår del har det ført til at vi ser klare utfordringer med systemer som i dag ikke får noen form for behandling og hvordan det kan føre til unødvendige kostnader i form av økt strømforbruk, samt høyere vedlikeholdskostnader, mener Helskog.

Som industriledende produsent innen vannbehandling av varme-/kjøleanlegg, har ADEY utviklet en komplett serie produkter med miljøvennlig kjemi. Multi Kulde AS i Bodø har over 20 års erfaring innen komplekse kjøleanlegg og ble nylig kjøpt opp av Perfect Temperature Group (PTG), som består av Kuldeteknisk, FrioNordica og Kjøleservice Helgeland. PGT har ambisjoner om vekst innen dagligvarebransjen og sjømatnæringen langs norskekysten.

​Miljøsertifiserte produkter

I bygg- og anleggsbransjen blir miljøsertifiseringsordningen BREEAM-NOR stadig oftere et krav å ta hensyn til i valg av materialer og løsninger. Ved å sertifisere et prosjekt oppnår du en rekke fordeler, som høyere markedsverdi og lavere driftskostnader. TEK-10 krever bruk av produkter uten innhold av helse- og miljøfarlige stoffer. Canes møter et økende behov i markedet ved å tilby sertifiserte, miljøvennlige produkter til vannbehandling fra kvalitetsprodusenten ADEY. 
- I et kjøpesenters kjøleanlegg sier det seg selv at store mengder vann og kjemikalier er i omløp. Når opp mot 50.000 liter vann blandet med kjemiske produkter til syvende og sist havner ute i naturens kretsløp, er det innlysende at et miljøvennlige produktvalg er svært viktig, forteller produktansvarlig Ove Gudding hos Canes.

Dokumentasjon

Egenerklæring BREEAM NOR A20 (pdf.)

​Om Canes

Canes AS er en helnorsk leverandør med bunnsolid økonomi, som leverer løsninger innen VVS og komfortgulv. Med 20 års erfaring og et komplett sortiment tilbyr vi lett tilgjengelig kvalitet, som alltid er på lager. Vi håndterer alt fra prosjektering og skreddersøm til ferdig produkt. Vår visjon er å være rørleggerens og entreprenørens beste samarbeidspartner og problemløser.