Gode løsninger til gulvvarmeskap, tappevannskap og kombiskap for vann og varme

Gode løsninger til gulvvarmeskap, tappevannskap og kombiskap for vann og varme


Med fokus på fleksible skapløsninger og en tett og lydhør dialog med entreprenører og rørleggere, har Canes blitt en foretrukket leverandør på alt fra gulvvarmeskap og kombiskap for vann og varme til inntaksskap. 

– For oss i Canes er det viktig å lytte til rørleggernes og entreprenørenes behov rundt dette med gulvvarmeskap, kombiskap for vann og varme, inntaksskap og tappevannskap. De hjelper oss hele veien med nye ideer og forslag til bedre løsningen. Det er så greit med de som jobber i rørleggerbransjen, de pakker ikke inn ordene i cellofan. Her er det mer rene ord for pengene. Og det er nyttig informasjon for oss, sier Lance Horner i Canes. Han har jobbet i bransjen i mange år, og vet hvilke forventninger som ligger der ute. 

Lance Horner
Lance Horner

Solide gulvvarmeskap i stål 

Det finnes mange og sterkt varierende kvaliteter på både kombiskap for vann og varme, inntaksskap, gulvvarmeskap og tappevannskap på markedene. Canes leverer kun solide stålskap til sine kunder, og skapene er lakkert i flere lag for å unngå rust og lignende. 

Tappevannskap matcher gulvvarmeskap

Rammene på skapene fra Canes baserer seg på samme design. Et gulvvarmeskap er for eksempel utformet med samme design som et tappevannskap eller et kombiskap for vann og varme, slik at sluttresultatet skal fremstå så estetisk riktig som mulig. I tillegg er skapene svært monteringsvennlig. 
– Det er jo viktig å tenke estetikk også. Selv om dette er skap som gjerne gjemmes bort så godt det lar seg gjøre, sier Horner.

Lekkasjevarsler i alle tette skapløsninger

Det kan med fordel monteres en lekkasjevarsler i alle tette varianter av gulvvarmeskap. Det finnes løsninger som kan kobles til strøm, slik at det ikke trengs å tenkes mer på batteriskifte. Men i tilfeller hvor dette ikke er mulig, som ved rehabilitering, finnes også mulighet med batteriløsninger. 
– I nyere leiligheter har man gjerne strøm i slike skap, og da er det bare å plugge inn så man slipper å tenke på batteriskift. Brukeren av boligen vil ved lekkasje oppleve en skarp lyd, som er vanskelig å ignorere. Da får man forhindret større skader i konstruksjon, forteller John-Erling Johansen som er teknisk selger i Canes. 


John-Erling Johansen

Stor økning i leveranse av prefab skap

Det er fullt mulig å kjøpe tomme skap, men da må du som entreprenør eller rørlegger montere alt på byggeplassen. De ansatte hos Canes har lang erfaring fra bransjen og mener dette er en dårlig løsning.

– Heldigvis er det mange som har innsett at det å bestille ferdig monterte løsninger er det smarteste. Det går ganske mange arbeidstimer når en rørlegger selv må plukke deler, kjøre til og fra byggeplass. Kanskje er det noe som må byttes, og det går enda flere timer. I tillegg opplever mange svinn på arbeidsplassen. Byggeplasser er gjerne også møkkete, og det er ikke gunstig for monteringen av disse skapene. Så med en bedre logistikk og minst mulig bruk av arbeidstimer gir ferdigproduserte skap god økonomi, sier John Erling Johansen. 

Leveres med 5 års garanti

Ved å benytte Canes tjenester og produkter får du en garanti med på kjøpet. 
– Vi har ansvaret for alt som er inne i disse skapene. Alle skap som er montert ferdig av oss leveres med en garanti for både skap og innhold. Både at det er tett samt at det er forskriftsmessig montert. Som rørlegger har du plikt til å gi kundene en 5 års garanti, og da føler vi det helt naturlig å legge oss på samme nivå, forklarer Horner. 

3D-tegninger gir ekstra trygghet

Når du som rørlegger og entreprenør bestiller blant Canes ulike skapløsninger er du godt sikret mot feilleveranser. I forkant sendes det ut detaljerte tegninger. Deretter får du 3D-tegninger av det endelige løsningsforslaget sammen med tilbudet. 

– Det er mye som skal stemme. I et leilighetskompleks skal hvert skap skreddersys for den enkelte bruker. Og vi vil ikke at rørleggeren skal få noen overraskelser under montering. Disse skapene er i stadig utvikling. Det blir bare flere og flere funksjoner som skal inkluderes her, type energimålere, vannmålere, styring til gulvvarme, termostat og vannstoppere. Da skal alle detaljer være på plass, slik at våre kunder bare kan montere skapene basert på leilighetsnummer, forklarer Johansen. 

Her er Canes’ utvalg av skap for rørleggere og entreprenører: 

Gulvvarmeskap

Her finnes det både innbyggingsskap og utenpåliggende modeller. Canes leverer også tette skap, som gir en ekstra forsikring mot vannskader. 

Veilederen fra Standard Norge anbefaler tette gulvvarmeskap. SINTEF Byggforsk er også klare i sine anbefalinger om at det skal være en vannskadesikker løsning. I et gulvvarmeskap er det som kjent mye bevegelige deler og små ventiler som blir åpnet og lukket hele tiden. 
– Etter 10 år kan dette begynne å lekke litt, og det er få boligeiere som har rutiner med å sjekke denne type installasjoner. Er det en åpen løsning vil disse lekkasjene kunne ødelegge konstruksjonene mye før situasjonen blir oppdaget, forklarer Lance Horner. 

– Dersom man ikke bruker tette skap i nye konstruksjoner er man pliktig til å informere byggherre og entreprenør at det ikke leveres med en vannsikker installasjon, legger John-Erling til. 

Canes´ utenpåliggende skapløsning passer fint der det ikke er mulig å implementere skapet i en konstruksjon eller inn i en vegg. Dette er ofte gjeldende når det kommer til verkstedhaller, eller andre lokaler med murvegger. 

Tilgjengelige bredder: 550, 700, 850, 1000, 1150mm

Kombiskap

Etter mange år i bransjen har Lance Horner sett mange ulike løsninger igjennom årene. Når det kom til kombiskap reagerte han på at de alltid var laget som et stort skap. Uten skille mellom tappevann og gulvvarme, og med en felles dør. 
– Det som ofte slo meg da var at døren så ut som et seil og hadde en stor bul på midten. Døren lå ikke tett inntil skapet, og det så veldig billig ut rett og slett, Lance. 

På Canes kombiskap for vann og varme har de skilt disse fra hverandre. Kombiskapene leveres med to dører - en oppe og en nede. Dette gjør at dørene blir stivere og holder seg på plass, og skapet tett. 

– Vi var også først med å skille skapene, og lage et isolert lag mellom de to ulike delene av kombiskapet. Dette gjorde vi for å forhindre varme fra gulvvarmen i å nå vannet i tappevanns-delen. Dette hjelper med å forkorte tappetiden på kaldt vann, forklarer Lance. 

Nå lanserer Canes også kombiskap i 1000mm bredde. En bredde som vil være gunstig for prosjekter der det er behov for mange kurser. 
– Kombiskap er kanskje den beste løsningen for å veie opp mot plassmangel. Det bygges tettere og mindre og ved å samle flere funksjoner får man en optimal plassbesparelse, sier John-Erling. 

– Vi prøver jo å gjemme disse skapene så godt det lar seg gjøre. Det kan være snakk om å plassere dem i garderobeskap og boder slik at de blir minst mulig synlig. En svær hvit dør er jo ikke akkurat lekkert, og noe man vil ha synlig i boligen, legger Lance til. 

Tilgjengelig bredder: 550, 700, 850 og 1000mm. 

Tappevannskap

Alle tappevannskap fra Canes er selvfølgelig SINTEF-godkjent og system-godkjent. Disse tappevannskapene kommer i ulike størrelser med en maks bredde på 800mm.  
– I den største løsningen er det plass til 12 kurser. Da er det nok kapasitet til å dekke behovet for ganske store boliger. Det er riktignok ikke så vanlig at alt kobles til et skap. Det er ofte mer funksjonelt at man opererer med flere skap. Det blir ofte lange strekk å dra ledningene over, så da fungerer det bedre med flere tappevannskap, forteller Lance. 

Skal det monteres tappevannskap til for eksempel to bad i to ulike etasjer, anbefales det å montere dobbelt opp.  

Tilgjengelige bredder: 370, 550, og 800mm.  

Alle systemer i Canes videreutvikles og forbedres kontinuerlig basert på erfaringer og tilbakemeldinger fra kunder.

Canes visjon er å være rørleggerens og entreprenørens beste samarbeidspartner og problemløser, og med så fleksible løsninger og stort fokus på kvalitet er det lett å velge Canes som leverandører av skapløsninger til både nybygg og renovasjonsprosjekter.