Valgte lettvint og lønnsom løsning for gulvvarme og trinnlydsdemping

Valgte lettvint og lønnsom løsning for gulvvarme og trinnlydsdemping


Det var liten tvil om hvilke løsning Gunvald Johansen Bygg skulle gå for når det kom til gulvvarme og trinnlydsdemping for Sjøsiden, Bodøs største pågående boligprosjekt. Det ble Canes komfortgulv for gulvvarme og trinnlyd
Fordelene er mange når du velger gulvbåren varme fra Canes. Disse løsningene leverer bedre inneklima, reduserer strømforbruk og kan kombineres med ulike systemer for trinnlydsdemping. Det ble utslagsgivende når Gunvald Johansen Bygg i Bodø skulle finne den optimale løsningen for Sjøsiden. Et boligprosjekt i Bodø som inkluderer rundt 11.000 kvadratmeter boligmasse, bestående av blokker, eneboliger og rekkehus. 


– Vi i Gunvald Johansen Bygg falt på trinnlydsløsning med Canes Quadro-Takk. Dette var den mest lettvinte og lønnsomme løsningen når vi skulle velge leverandør av gulvvarme og trinnlydsdemping til Sjøsiden i Bodø. Faktorer som effektiv fremdrift og kostnadsbesparelser både for entreprenører og rørleggere ble utslagsgivende, forteller Prosjektleder Marius Sjaastad. 

 Fordelene er mange når du velger gulvbåren varme fra Canes. Disse løsningene leverer bedre inneklima, reduserer strømforbruk og kan kombineres med ulike systemer for trinnlydsdemping. Det ble utslagsgivende når Gunvald Johansen Bygg i Bodø skulle finne den optimale løsningen for Sjøsiden. Et boligprosjekt i Bodø som inkluderer rundt 11.000 kvadratmeter boligmasse, bestående av blokker, eneboliger og rekkehus. 

– Vi i Gunvald Johansen Bygg falt på trinnlydsløsning med Canes Quadro-Takk. Dette var den mest lettvinte og lønnsomme løsningen når vi skulle velge leverandør av gulvvarme og trinnlydsdemping til Sjøsiden i Bodø. Faktorer som effektiv fremdrift og kostnadsbesparelser både for entreprenører og rørleggere ble utslagsgivende, forteller Prosjektleder Marius Sjaastad. 

Svært fornøyd med leveransen

Beslutningstakerne i Gunvald Johansen Bygg hadde god kjennskap og erfaring med løsningene som Canes leverer fra tidligere, riktignok noe mindre prosjekter. 
– Vi føler at vi får en veldig god oppfølging og all den informasjonen vi trenger. Folka i Canes er hyggelige og leverer gode produkter til konkurransedyktige priser, forteller Sjaastad som også vurderer Canes som leverandør på flere pågående og fremtidige prosjekter. 

Jevn gulvvarme gir kostnadsbesparelse

Det er mange faktorer som gjør at Canes løsninger innen gulvvarme treffer godt hos utbyggere landet over. De gir en god og jevn fordeling av varmen, og siden varmen spres utover hele gulvets areal, optimeres effekten av energien gulvvarmen benytter. Undersøkelser viser at du kan senke romtemperaturen med opp til to grader uten at rommet oppleves kjøligere. 

– Et godt eksempel er i hus og leilighet med varme rom og kalde gulv. Her vil luften oppleves dårligere og tettere. Med varme i gulv vil inneklimaet bli mye mer behagelig, forklarer en av Canes kyndige fagfolk, John-Are Hestnes.

Bedrer inneklimaet 

For utbyggere er inneklima viktig, både til boligprosjekter, men også for mer offentlige bygg med kontorlandskap eller andre jobbrelaterte lokaler. Mange, og stadig flere, sliter nemlig med astma eller allergi relaterte plager. 

– Vannbåren gulvvarme er anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund som den desidert beste oppvarmingsløsningen. Det gir varmekilder med lav overflatetemperatur i boligen, og man unngår økt luftsirkulasjon og oppvirvling av støv som er uheldig for personer med astma og allergi, forteller Hestnes.

Enkel styring av temperaturen

Ved montering av gulvvarmeløsninger kan man regulere nivået på temperaturen i de ulike rommene ved hjelp av en romtermostat. Det gjøres enkelt ved å justere varme ut fra bruk og antall personer i rommet, eller om rommene i det hele tatt benyttes eller ikke. 

– Her finnes det mulighet til å kombinere romtermostat og gulvfølere, slik at man kan velge mellom å styre etter temperatur i gulv eller i rommet. Det er også mulig å legge til en uteføler, som vil justere temperaturen om det er kaldt ute. Er det kaldt ute økes effekten. Er det mildt, brukes mindre energi. Det skaper en mer kostnadseffektiv oppvarming, forklarer Hestnes. 

Finn varmekilden som passer ditt behov

Det finnes mange alternativer til oppvarming av gulv i boliger og andre bygg. Varmepumpe, solenergi, elektrisitet, biobrensel eller fjernvarme er alle gode løsninger. Det er også mulig å kombinere flere av disse, så fleksibiliteten er stor. 

Gulvvarme kombinert med trinnlydsdemping

Lydforurensning, eller lydstøy, er et økende problem i både private og offentlige bygg. Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven stiller klare krav til konstruksjonens egenskaper med hensyn til overføring av sjenerende lyder i bygg.

Lydstandarden i Norge går under betegnelsen NS-8175 og er knyttet til TEK17. Den er delt inn i 4 lydklasser for ulike bygg og bruksområder:

• Max 43 dB: Strengest – ofte valgfri
• Max 48 dB: Boligbygg, institusjonsbygg, kino etc.
• Max 53 dB: Boligbygg
• Max 58 dB: Skoler, barnehager og omsorgsbygg

Trinnlydsdemping i miljøaspekt

Canes passerte 1 million kvadratmeter trinnlydsdemping i 2019, og 2020 blir nok enda et rekordår for bedriften. De fleste av Canes løsninger har EPD (Environmental Product Declaration), som regnes som «Rolls Royce» når det kommer til miljødokumentasjon. 
 
– Oppfattelse av trinnlyd er en relativ sak, men det kan fort oppleves som sjenerende og irriterende. Det er dette det klages mest på i borettslag og sameier, og det er lite som blir gjort med trinnlydsdemping etter at bygg er overlevert, sier Ottar Gohli, som jobber med trinnlydsleveransene fra Canes i Nord-Norge. 
 
– Derfor er det viktig å tenke på dette tidlig i prosessen. Kostnadene er heller ikke store for å levere demping av høy kvalitet. 

Canes opererer med fire ulike alternativer innen trinnlydsdemping:

Canes Schutz trinnlydsplater:
Dette er den mest rasjonelle og enkleste løsningen på markedet. Canes Schutz trinnlydsplater gjør det mulig å tilfredsstille dagens krav, samtidig som det sparer utbyggeren for mange arbeidstimer. 
 
– Løsningen er rasjonell i den form av at det er «bare» å rulle ut og tape skjøter, forklarer Gohli, og legger til at Canes matter er ferdig merket med CC-avstand for vannbårne rør, slik at rørlegger enkelt kan krampe rør i rett avstand fra en stående stilling. 
 
– Ingen andre løsninger kan måle seg når det kommer til arbeidstimer og innsats.
 
Med Canes Schutz trinnlydsplater er det nødvendig med avrettingsmasse over, men til gjengjeld er det fritt fram for hvilke typer gulv som kan legges over. 
 
– Denne trinnlydsløsningen er også miljøsertifisert med EPD (Environmental Product Declaration), poengterer han.  

Trefiberplater:
Canes Trefiberplater er en naturlig trinnlydsplate med aluminiumsfolie, og en løsning som også en selvbygger kan begi seg ut på. Disse brukes like gjerne i eneboliger som i blokker, da de har en noe lavere totalhøyde. 
 
– Vi i Canes har egenutviklet trefiberplater til vannbåren gulvvarme, som skiller seg fra andre på markedet ved at den har «alt i ett» av spor og folie for varmefordeling. Dette gjør det tidsbesparende både for utbygger og utførende, fordi monteringstid minimeres og svinnet reduseres. 

Mineralull:
Denne løsningen har noen av de samme egenskaper som trefiberplater på lyd, mens utførelsen har likhetstrekk med Canes Schutz trinnlydsplater. 
 
– Mineralull er tiltenkt å brukes der det er noe strengere krav rundt både lyd og brann. Den gir også mulighet til å legge alle typer gulv over. Mineralull har noe lengre monteringstid enn de overnevnte, men det er best i klassen på brannegenskaper, forklarer Gohli. 
 
Mineralull er også miljøsertifisert med EPD (Environmental Product Declaration).  
 
Aprobo:
Aprobo er en gummigranulat-matte, og er spesialutviklet for å gi et mest mulig lavtbyggende resultat. Disse har stor egenvekt og ekstremt god trinnlydsdemping i alle frekvensområder. 

– Aprobo står helt i særklasse når det kommer til trinnlydsdemping, og er miljøsertifisert med EPD (Environmental Product Declaration).  

Canes har en unik bredde i produkter og løsninger for trinnlydsdemping. Det betyr at de kan skreddersy løsninger for hvert enkelt prosjekt tilpasset ønsker, krav og spesielle behov. 

– Dagens byggeprosjekter blir stadig mer komplisert med bruk av forskjellige materialer og dekkeløsninger, samt stadig strengere krav til lydsmitte. Dette stiller igjen strenge krav til de som prosjekterer og til utbyggere, forteller Gohli. 

Godkjente av SINTEF Byggforsk

Canes komfortgulv for gulvvarme og trinnlyd består av gulvvarmerør, gulvavrettingsmasse, trinnlydplate og festemidler som er Teknisk Godkjent av SINTEF Byggforsk (TG 20408). Gulvet tilføres varmt vann fra et varmefordelingssystem med fordelere, shuntgruppe og reguleringsutstyr. 

Varmefordelingssystemet er ikke en del av godkjenningen.

Trygghet gjennom faglig høy kompetanse

Hos Canes har man fokus på smidige og skreddersydde løsninger, høy kvalitet og faglig kompetanse. Uansett hvilke løsninger man ønsker innen gulvvarme og trinnlyd har Canes engasjerte fagfolk med lang erfaring som gladelig deler både kunnskap og faglig kompetanse.

– Vi har komplette løsninger for alle typer dekker, være seg massivtre, hulldekker, Con-Form eller tradisjonelle bjelkelag. Vi hjelper våre kunder med godt gjennomtenkte løsninger som kan tas videre til prosjekterende eller til sine kunder. Våre skreddersydde systemer kan i stor grad kombineres for å passe både små og store prosjekter, avslutter Ottar Gohli.