Samler all salgskraft på prefabskap og utvider til Norges beste garantiordning

Samler all salgskraft på prefabskap og utvider til Norges beste garantiordning


Gjennom en virksomhetsoverdragelse samler Canes og partnerne i VVS Prefab all salgsstyrke i felles avdeling. 

Etter en vellykket fusjon mellom Canes og VVS Prefab tar selskapene nok et steg for å styrke virksomheten. Fra 20. oktober inngikk de tidligere selgerne i VVS Prefab i salgsstaben hos Canes.
For å være bedre rustet til å dyrke egne spesialfelt deler nå Canes og VVS Prefab oppgavene mellom seg. Gjennom en virksomhetsoverdragelse går selgerne, som tidligere var en del av VVS Prefab, over til sine nye kollegaer i Canes. Dermed kan teamet i Canes rendyrke salg av prefabskap og -sentraler mot rørleggere, mens VVS Prefab holder fokus på produksjon og produktutvikling av disse. Videre slippes ny produktstandard i markedet ved at det utvides til hele 7 års garanti på prefabrikkerte skap og sentraler. Denne standarden vil gjelde for bestillinger fra og med november 2021.

– VVS Prefab er mye større enn oss på prefabrikering av skap. Derfor flytter vi produksjonen over til dem, mens vi i Canes kan rendyrke vår rolle som distributør, sier daglig leder i Canes, Erik Try. 

Bedre produksjon, bedre salg

Både ved Canes og VVS Prefab ser de nye muligheter ved denne arbeidsfordelingen. Daglig leder ved VVS Prefab, Per Varhaug, mener det vil generere ytterligere vekst, og styrke deres posisjon i Norge. 
– Istedenfor å være konkurrenter, vil vi nå forsterke hverandre, vokse og ta markedsandeler i VVS-segmentet ved å være i stand til å levere et komplett kvalitetstilbud. Vi gleder oss til å knytte virksomhetene tettere, da vi har stor tro på synergiene dette vil gi oss og kunder i fremtiden, sier han. 

Om Canes AS

Canes AS er en helnorsk leverandør som leverer løsninger innen VVS og komfortgulv. Med 20 års erfaring og et komplett sortiment tilbyr vi lett tilgjengelig kvalitet, som alltid er på lager. Vi håndterer alt fra prosjektering og skreddersøm til ferdig produkt. Vår visjon er å være rørleggerens og entreprenørens beste samarbeidspartner og problemløser.

Om VVS Prefab AS

VVS Prefab AS leverer prefabrikerte fordelerskap, sentraler og rørgater til det norske markedet. Selskapet ble startet i 2014, og har eiere og ansatte som sitter på en unik kompetanse innen design, produktforståelse, markeds- og produksjonskunnskap.
I dag består VVS Prefab av 31 ansatte, og hadde en omsetning på 63 millioner kroner i 2020 med et solid positivt resultat.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Erik Try, daglig leder, Canes
erik@canes.no
Tlf 91 33 22 50

Simen Andresen, fagansvarlig Canes 
simen@canes.no
Tlf 93 41 44 94, 

Per Varhaug, daglig leder, VVS Prefab
pv@vvsprefab.no
Tlf 905 99 363