Canes Vannbehandling

Hvorfor rense og forberede ditt varmeanlegg til å Bli oljefri? Heteflater i radiatorer og vannbårne rør i gulv er ofte dekket med magnetitt(jernoksid). Magnetitt kommer som et resultat av en korrosiv prosess over år mellom luft/ vann og metall. Dette fører til økte energi kostnader fordi magnetitt hindrer varme å trenge gjennom. Mange støpte gulv med plastrør fra 80 - 90 tallet er nå utsatt for å gå tett. Sjekk ditt anlegg før det er for sent.

Kontakt din lokale rørlegger/ varmepumpe installatør og be om en sjekk. ADEY vannbehandling gir deg det beste resultat.

JOHN ERLING JOHANSEN

Telefon: 69 23 44 00
Mobil: 46 43 22 68
E-post: john@canes.no

OVE GUDDING

Telefon: 69 23 44 00
Mobil: 93 46 65 75
E-post: ove@canes.no