Bygging i barske Båtsfjord - En suksesshistorie

Bygging i barske Båtsfjord - En suksesshistorie


Utfordrende værforhold og krevende klimatiske forhold er dagligdags i Båtsfjord (Varanger), og det er nettopp her vi finner et bemerkelsesverdig byggeprosjekt. Byggeplassleder Hans Kristian Solvold, i Entreprenør Harald Nilsen AS, deler sin inspirerende suksesshistorie.

Utfordringer i det barske miljøet

Å bygge i Båtsfjord krever en god porsjon mot, takket være de utfordrende værforholdene som inkluderer lave temperaturer og sterke vinder. Det er naturlig med lavere produksjon om vinteren sammenlignet med sommeren, men prosjektet har likevel vist seg å bli en glatt seilas, preget av høy kvalitet og fremdrift.

Canes radonsperre i ekstreme forhold

Båtsfjord-prosjektet startet med en serie vinterstøp, en prosess som stiller ekstreme krav til byggematerialene. Canes radonsperre ble brukt under disse tøffe forholdene og viste seg å fungere utmerket. Selv om man alltid må være på vakt overfor snø og lignende utfordringer, ble Solvold svært fornøyd med systemet.

Unikt samarbeid i prosjekteringsfasen

I løpet av prosjektets fremgang hadde Solvold et svært godt samarbeid med Canes i prosjekteringsfasen. Ottar Gohli, Canes’ representant i Tromsø, ble en verdifull samarbeidspartner og ble nærmest en integrert del av teamet. Sammen arbeidet de tett for å finne effektive og kostnadsbesparende løsninger. Ottar kom ikke bare med løsninger, men bidro også til å forbedre prosjektets økonomi og effektivitet med verdifulle råd.

Besparelser med Canes-produkter

Rapportene til Solvold viser betydelige besparelser i dekketykkelse og kostnader, mye takket være bruk av Canes-produkter. Spesielt i den andre etasjen, der massivtre ble brukt, var det mulig å spare mye tid ved å unngå tradisjonell støping. Ved å velge Canes' trinnlydsløsning med flytavretting, oppnådde de svært tilfredsstillende resultater, og prosjektet har allerede redusert det totale karbonavtrykket med over 100 tonn, ved å erstatte 420 tonn betong og armering med kun 130 tonn avrettingsmasse.

Miljø- og bærekraftsfokus

Miljøvennlige og bærekraftige tiltak har høy prioritet for Harald Nilsen og deres prosjekter. I dette prosjektet brukte de produkter og metoder som hadde en positiv innvirkning på miljøet, inkludert bruken av lavkarbon betong.

Erfaring med Canes i andre prosjekter

Harald Nilsen og Canes har et etablert samarbeid over flere prosjekter, og et av de mer bemerkelsesverdige eksemplene er Marienlund bosenter Her ble Canes aktivt involvert i radonsikring og trinnlydisolasjon, noe som viste seg å gi betydelige kostnadsbesparelser og forbedret prosjektets effektivitet.

Canes' innsats i prosjektet var av avgjørende betydning for å oppfylle SINTEFs strenge krav og retningslinjer for utførelsen av akkurat radonløsninger. Dette samarbeidet understreker Canes' forpliktelse til å levere høykvalitetsprodukter og tjenester som oppfyller bransjestandarder og gir reelle fordeler for prosjektene de er involvert i.

Generelle anbefalinger

Båtsfjord-prosjektet er en inspirerende suksesshistorie som viser at selv i utfordrende klimatiske forhold kan vellykkede prosjekter oppnås med riktig samarbeidspartner og de rette produktene.

Solvold anbefaler alle som skal gjennomføre byggeprosjekter å bruke Canes som rådgiver og å velge leverandører som gir god prosjekteringsstøtte. Han mener dette gir gode resultater og betydelige tids- og kostnadsbesparelser, da man får raske svar og løsninger som både hensyntar økonomi, krav og tidsbruk. Canes' dype forståelse av produkter og prosesser gir en mer helhetlig og verdifull støtte enn det en mange prosjekterende kan tilby, mener han.