Radonsikring

Radonsikring tilpasset alle typer bygg og boliger.

Radonsikring fra Canes

Radon er en usynlig og luktfri edelgass, som dannes i berggrunnen. Radon kan frigjøres fra grunnen og komme inn i hus og bygninger gjennom sprekker og utettheter. Myndighetskravene for radonsikring forvaltes av Direktoratet for byggkvalitet og er definert i Byggteknisk forskrift 2017 (TEK17).

Ute vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, men helsefare oppstår når radongassen siver inn i bygninger og konsentreres. Radon i innemiljøer øker risikoen for lungekreft. Avgjørende for risikoen er hvor lang tid man utsettes for radon og hvor høyt radonnivået i innemiljøet er.

Velger du radonsikring fra Canes kan du føle deg sikker på at boliger, bygninger og arbeidsplasser er trygge og radonsikre miljøer. Systemet innehar også Teknisk Godkjenning (TG20720g) fra SINTEF Byggforsk.

Canes Radonsikring består av følgende produkter: 

Les mer om systemet og montering av denne i brosjyren Canes radonsikring (pdf)

Ta kontakt med oss for mer informasjon og pristilbud.

 

Våre kontaktpersoner

Ottar Gohli Telefon: 94 79 88 05 E-post: ottar@canes.no
Sondre Try Aagesen Telefon: 45 83 11 33 E-post: sondre@canes.no
André Daae Tvedt Telefon: 93 48 61 86 E-post: andre@canes.no