Radonsikring

Radonsikring tilpasset alle typer bygg og boliger.

Radonsikring fra Canes

Radon er en usynlig og luktfri edelgass, som dannes i berggrunnen. Radon kan frigjøres fra grunnen og komme inn i hus og bygninger gjennom sprekker og utettheter. Myndighetskravene for radonsikring forvaltes av Direktoratet for byggkvalitet og er definert i Byggteknisk forskrift 2017 (TEK17).

Ute vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, men helsefare oppstår når radongassen siver inn i bygninger og konsentreres. Radon i innemiljøer øker risikoen for lungekreft. Avgjørende for risikoen er hvor lang tid man utsettes for radon og hvor høyt radonnivået i innemiljøet er.

Velger du radonsikring fra Canes kan du føle deg sikker på at boliger, bygninger og arbeidsplasser er trygge og radonsikre miljøer.

Canes Radonsikring består av følgende produkter: 

  • Beskyttelsesplast
  • Radonsperre
  • Radonsperre remse
  • Tettemasse
  • Brønnpakke
  • Festeplugg
  • Multitape
  • Skjøtetape

Ta kontakt med oss for mer informasjon og pristilbud.

 

Våre kontaktpersoner

Sondre Try Aagesen Telefon: 45 83 11 33 E-post: sondre@canes.no