Vannbehandling

Magnetfilter og kjemikalier fra en av Europas største leverandører av vannbehandling (varme- og kjøleanlegg).

Hvorfor velge vannbehandling fra Canes

 • Beskyttelse av varmeanlegget
 • Tilfredsstiller miljøkrav i henhold til A20 (BREEAM NOR)
 • Reduserte oppvarmingskostnader
 • Reduserte vedlikeholdskostnader
 • Beskyttelse hele året
 • Kan forlenge levetid for varmepumpe
 • Ingen driftskostnader
 • Reduserte CO²-utslipp
 • Kvalitetsprodukter fra ADEY - en av de
  største leverandørene av vannbehandling
  (varme- og kjøleanlegg)

Magnetitt (svart jernoksid) er bidragsyter nr. 1 til driftsproblemer i et varme/-kjøleanlegg. Med filtre og miljøvennlige kjemi fra ADEY, levert av Canes, vil det kunne gi redusert energiforbruk og lavere vedlikeholdskostnader.

Canes er Norges eneste distributør av vannbehandling og magnetiske filtere fra ADEY. 

Vannanalyse

Vi tilbyr i samarbeid med KOMPA, et kompetansesenter bestående av erfarne rådgivere og ingeniører, vannanalyse og tredjepartskontroll av vannbårne energianlegg. 

Dersom du ønsker å bestille analyse kan du gjøre det fra Kompa sine nettsider.

Veileder for vannbehandling

Standard Norge har publisert en nasjonal veileder for vannbehandling i lukkede varme- og kjøleanlegg: Veiledning til NS-EN 12828:2012+A1:2014 — Vannbehandling i lukkede energianlegg

Veilederen er basert på de seneste bransjestandarder innenfor vannbehandling, samt mangeårig erfaring fra en samlet VVS bransje. Den gir teoretiske forklaringer til-, og praktiske anbefalinger for prosjektering, drift og vedlikehold av lukkede varme- og kjøleanlegg.

Vakumavgassere

HL Hydronics avgasser 02-X er designet for å tåle de tøffe kravene som stilles til moderne varme- og kjølesystemer. Våre vakuumavgassere er helautomatiske med høy ytelse og optimalisert installasjon, drift og serviceprosedyre.

Se vårt utvalg i nettbutikken.

BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Flere av magnetfiltrene vi leverer kan lastes ned som BIM modeller.
BIM-innholdet er klart til bruk i relevante prosjektmiljøer.

Dokumentasjon

Informasjonsvideoer om vannbehandling fra Canes:

Handle Vannbehandling i nettbutikken

Våre kontaktpersoner

Ove Gudding Telefon: 93 46 65 75 E-post: ove@canes.no
Ronny Engan Telefon: 46 90 87 07 E-post: ronny@canes.no
Lance Horner Telefon: 40 40 65 77 E-post: lance@canes.no