Canes feirer 20 år

Canes feirer 20 år


Canes AS er en helnorsk leverandør av produkter og løsninger innen gulvvarme og VVS-produkter til rørleggere og entreprenører. Canes er i dag en bedrift med bunnsolid økonomi og i 2019 var det 20 år siden firmaet ble grunnlagt.

Jevn vekst i 20 år

I desember 1999 ble Canes AS grunnlagt av de to kollegene Rein Brunsell og Erik Try. De hadde god erfaring med vannbåren gulvvarme og drev selskapet i tospann de første 10 årene. Fra start lå hovedkontoret i Drammen og lageret var lokalisert i Moss. Etter 10 år nådde bedriften en milepæl på 10 millioner kr i omsetning. Det var nå klart for å utvide og to nye medarbeidere ble ansatt.

I 2014 kom Otto Olsen Holding AS inn på eiersiden med 54 % eierandel. Otto Olsen Holding AS er en handels- og produksjonsbedrift som leverer tekniske produkter til industrien og handelen i Norge. De er en markedsledende leverandør innen sine segmenter og ble etablert i 1866. En såpass stor aktør i ryggen har gitt Canes uvurderlige bidrag i styrearbeid og bidratt til den videre veksten de siste årene.

I jubileumsåret 2019 talte Canes 30 ansatte fordelt på hovedlageret i Moss og administrasjon- og salgsavdelingen i Lier. I tillegg ble det åpnet et avdelingskontor i Bergen med showroom på Kokstad (Proptech Bergen) samt et splitter nytt plukklager på 1200 kvm i Lier. Omsetningen i 2019 endte på hele 113,5 millioner kr, en økning på over 20% fra året før.

Utvidet produktportefølje

Siden etablering av bedriften har hovedvekten av produktene og kompetansen i Canes ligget på vannbåren varme og gulvvarme. Ved oppstart hadde utvalget en naturlig begrensing på grunn av kapasitet og lagerplass.

I takt med utvidelsene av firmaet har flere beslektede produkter fått plass i porteføljen. I dag er også kulvert, vannbehandling, tappevann, multipress, snøsmelt, radiator, samt trinnlyd viktige produktområder. I 2019 ble det også utviklet en ny type prefabrikkerte tekniske skap for vannbåren varme og radiatorer

Med et komplett sortiment tilbyr Canes i dag lett tilgjengelig kvalitet, som alltid er på lager.

- Vi håndterer alt fra prosjektering og skreddersøm til ferdig produkt. Vår visjon er å være rørleggerens og entreprenørens beste samarbeidspartner og problemløser, sier Erik Try, Daglig leder i Canes AS.

– Vi skal tilby det beste innen vår produktkategori, men vi skal alltid være noe mer enn bare en leverandør. Når du samarbeider med oss får du en partner som er med deg hele veien i prosjektet. Vi bidrar med spesialistkompetanse og finner gode løsninger i samarbeid med kundene, forteller Erik Try.

Daglig leder i Canes AS, Erik Try.

Helnorsk eierskap

Canes AS har i dag en unik posisjon i det Norske markedet ved at eiersiden er helnorsk. Bedriften er alene om å ha agentur på flere markedsledende produkter, men er ikke bundet opp av noen produsenter på eiersiden.

Dette gjør at Canes raskt plukker opp nye trender i markedet og har en fleksibel produktportefølje som raskt svarer på etterspørselen de møter fra rørleggere og entreprenører i Norge.

Investerer i miljø og bærekraft

De senere årene har man sett et skifte i kravene som stilles til bærekraft og miljøvennlige systemer, spesielt fra entreprenørene det samarbeides med. Bygg- og anleggsbransjen lar stadig oftere miljøhensyn styre valg av materialer og løsninger. Canes jobber systematisk med å tilby produkter og kompetanse som bistår alle kunder med å ta miljøriktige valg. Firmaet er en bidragsyter til at entreprenørene får miljøsertifisering. Ved å sertifisere et prosjekt oppnås en rekke fordeler, som høyere markedsverdi og lavere driftskostnader.

– Det krevde tidvis store investeringer og ressurser å tilfredstille de grønne kravene som stilles i dag. Dette er en investering vi vil ta og som vi vet vil gi oss avkastning på sikt, poengterer Erik Try.

I Oktober 2018 ble Canes sertifisert Miljøfyrtårn ved å dokumentere sin miljøinnsats og samfunnsansvar. Sertifiseringen er et resultat av arbeidet med å bygge en meningsfull merkevare som møter forbrukerens forventninger til etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet.

Samhold og trivsel

Kontinuerlig vekst og utvikling kommer ikke av seg selv. Canes’ viktigste ressurs er de ansatte. Bedriften har lav gjennomtrekk av ansatte og et jevnt lavt sykefravær. God trivsel gir seg også uttrykk i at firmaet opplever et godt tilsig av kvalifiserte ansatte fra nettverket rundt. I Canes er hver funksjon og hver egenskap like viktig. Fokus ligger i å spille hverandre gode og å lene seg på hverandre når man trenger støtte.

– I Canes jobber vi som et fotballag. Alle kan ikke være spisser eller score mål hele tiden. Men alle har sine unike styrker og sammen spiller vi hverandre gode. Vi er avhengige av alle for å lykkes og alle ledd i prosessen fram mot mål er like viktige, sier Erik Try.

Lyse framtidsutsikter

Neste milepæl blir at Canes samler avdelingene i Lier og Moss og får et nytt felles lokale i Drammen som skal romme både administrasjon, marked/salg og lager. Bedriften ser frem til enda bedre samhold og en mer effektiv drift. Samlokaliseringen bidrar også til å legge et godt grunnlag for 20 nye år med økonomisk vekst, utvidelser og fornøyde ansatte.